RSSwordpress

Thiết kế theme WP: The Loop – vòng lặp WordPress

Ai học công nghệ thông tin k thể nào k bít loop đây là cấu trúc vòng lặp. Vậy vòng lặp trong WordPress có gì khác với bình thường và loop WordPress chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào…

Ai học công nghệ thông tin k thể nào k bít loop đây là cấu trúc vòng lặp. Vậy vòng lặp trong WordPress có gì khác với bình thường và loop WordPress chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào…

Bài viết trong cơ sở dữ liệu bây giờ chúng ta sẽ code để lấy hiển thị ra bên ngoài giao diện, cách thông thường là phải xài cấu trúc lặp, chúng ta sẽ duyệt từ dòng trong bảng dữ liệu và hiển thị ra ngoài.

Loop trong WordPress

Muốn làm được điều này WordPress có cung cấp cho chúng ta một cấu trúc lặp để sử dụng, chúng ta demo lấy dữ liệu đổ rea trang chủ (index) ta làm như sau.

Vào thẻ div content mà đã khai báo lúc trước index.php trong theme wordpress và gõ đoạn code sau vào.

<!--
<div id="content" role="main">
   <?php if (have_posts()) : ?>
        <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
          nội dung hiển thị ...
        <?php endwhile; ?>
   <?php endif; ?></div>
<!-- #content -->
-->

Giải thích:

 • have_posts(): Là hàm kiểm tra có bài viết có tồn tại hay không.
 • the_post(): Chịu trách nhiệm gọi tất cả các bài viết trong post.

Đây là thư viện của WordPress bạn xài wordpress thì phải chấp nhận nó không cách nào khác. Và hiển nhiên tất cả các hàm này chỉ xài trong môi trường WordPress thôi mang ra ngoài thì pohand chạy được.

Hiển thị chi tiết trong Loop WordPress
<!--
<?php if (have_posts()) : ?>
   <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
     <h2 id="post-<?php the_ID(); ?>"> <a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
      Tác giả: <?php the_author(); ?>
      Ngày đăng: <?php the_date(); ?>
      <?php the_content('Đọc típ...'); ?>
      //<?php the_excerpt(); ?>
           Bài viết trong: <?php the_category(', '); ?>
      <?php the_tags(); ?>
      <hr />
   <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
-->

Giải thích các hàm:

 • the_ID(): Giúp lấy id bài post để vào đây.
 • the_author(): Hàm lấy tên tác giả viết bài.
 • the_date(): Hàm lấy ra ngày đăng bài.
 • the_permalink(): Hàm lấy ra link đến chi tiết bài post.
 • the_title(): Hàm lấy tiêu đề bài post.
 • the_content(‘Đọc típ…’): Lấy ra nội dung bài viết.
 • the_excerpt(): Hàm lấy ra tóm tắt bài viết.
 • the_category(): Xuất ra danh sách các thể loại của bài viết.
 • the_tags(): Hàm lấy ra các tags trong bài viết.

Cũng nói lại là các hàm này chỉ xài trong WordPress. Nếu còn chưa rõ các khái niệm thì bạn có thể xem lại bài sơ lược về theme trong wordpress.

Lúc này khi đã gõ các thành phần trên lên index.php của bạn thì sẽ thấy nội dung. Bạn cứ test để bít. Lúc này có bao nhiêu bài viết thì sẽ được lặp ra hết và sắp xếp từ mới đến củ.

Chạy thử kết quả như sau:

index wordpress

index wordpress

Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy, tiêu đề (có link đến chi tiết bài viết), ngày đăng, tác giả, thể loại, và nội dung. Tuy rằng xấu quá nhưng k sao, style lại là sẽ đẹp thôi. hii..

Kết luận:

Đến đây là xong phần loop, phần này còn nhiều thứ để nói, ngoài post của wordpress hỗ trợ ra bạn có thể viết thêm truy vấn và cho vào loop này và hiển thị chúng theo ý hình.

Có thể tham khảo tại đây: http://codex.wordpress.org/The_Loop

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Thiết kế theme WP: The Loop – vòng lặp WordPress, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu