WS thông thường được cài trên server vì nhu cầu: tốc độ xử lý server nhanh, về nhu cầu tách sản phẩn ra 2 phần server và client, server chuyên xử lý, client chỉ là giao diện giao tiếp với người dùng, ngoài ra còn tính bảo mật khi chạy trên server đối với một số sp phải connect đến server để xử lý.

Chi tiết

Web Serivce là một công nghệ cho phép client truy xuất để thực hiện mọi tác vụ như một Web Application. Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải. Web Service không phụ thuộc vào platform nào, do đó bạn có thể dùng Web Service để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng hay giữa các platform.

Chi tiết

WCF (Windows Communication Foundation):-          Cấu trúc của WCF service.-          Mô hình kết nối ABC.-          Các loại Contract.

Chi tiết

Từ những kiến thức căn bản trong bài WCF – Một số khái niệm cơ bản, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các ứng dụng WCF bằng cách thực hành một vài ví dụ cơ bản. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về tạo hai dự án WCF Service self-hosting và WCF client đơn giản dạng Console.

Chi tiết

    Lên trên đầu