Apple Complaint - Stop Reopening unsaved documents!

I Hope someone over at Apple there takes note, and fixes this soon. Thank you.

100 out of 100 based on 1098 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu