Pass Multiple Variables to PHP from HTML

if you dynamically create input fields in html you may not know the name for all of them. If you don't know the name you can't get that post data easily in php. Passing them as arrays solves this problem

100 out of 100 based on 1539 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu