Super Simple AJAX File Uplaod

Seriously, it doesn't get more simple than this.I made a jQuery plugin that uses XHR2 and jQuery (of course) to upload files with ajax.Gist of the plugin is herehttps://gist.github.com/4504947

100 out of 100 based on 962 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu