New in jQuery 1.4 - Per Property Easing

Now with jquery 1.4 you can animate individual CSS items simultaneously with each their own easing

100 out of 100 based on 881 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu