jQuery Grid - Stick the Header Row Outside The Table

when making the grid one main feature is that you can always see your header.In this case we make a cool function that allows us to move the header row outside the table, so that it sticks

100 out of 100 based on 971 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu