Embed HTML5 Video for iPad

So if you use video sites like youtube and vimeo, here is how you can adapt your code on your website so that your videos will still play on iPad and iPhoneiPad useragent stringMozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21

100 out of 100 based on 1058 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu