CSS Background Opacity

So we can make a box where its contents are transparent but the borders / text / etc are all visible. This is made possible with RBGA values.

100 out of 100 based on 1128 user ratings
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Lên trên đầu