AutoComplete là một ASP.NET AJAX mở rộng có thể được gắn vào bất kỳ điều khiển TextBox, và sẽ kết hợp kiểm soát với một bảng điều khiển popup để hiển thị những từ mà bắt đầu với tiền tố gõ vào hộp văn bản.

Chi tiết

HoverMenu là một ASP.NET AJAX mở rộng có thể có gắn vào bất kỳ WebControl ASP.NET, và sẽ kết hợp kiểm soát với một bảng nội dung hiển thị popup để thêm. Khi người dùng di chuyển con trỏ chuột lên điều khiển chủ yếu hai điều xảy ra:Các bảng popup được hiển thị ở một vị trí xác định bởi các nhà phát triển trang (ở bên trái, phải, trên, hoặc dưới cùng của kiểm soát chính)Tùy chọn, một phong cách CSS được áp dụng để kiểm soát để xác định nó như là "nóng"

Chi tiết

PopupControl là một ASP.NET AJAX mở rộng có đính kèm để kiểm soát bất kỳ khi mở một cửa sổ popup hiển thị các nội dung khác. Cửa sổ popup này có thể sẽ tương tác và có trong một ASP.NET AJAX UpdatePanel, vì vậy nó sẽ có thể thực hiện xử lý phức tạp dựa trên máy chủ (bao gồm cả postbacks) mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của trang. Các cửa sổ popup có thể chứa bất kỳ nội dung, bao gồm cả control máy chủ ASP.NET , phần tử HTML, vv. Một khi công việc của các cửa sổ

Chi tiết

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách edit ListView sử dụng Jquery mà không cần phải load lại trang rất đơn giản

Chi tiết

Chào các bạn, phần hôm nay được đánh giá là phần rất quan trong trong việc thiết kế web bằng ASP.Net là làm việc với control trên girdview và đổ dữ liệu lên girdview, điều này sẽ giúp mọi người làm quen với đối tượng data trong asp.net.

Chi tiết

    Lên trên đầu