Trong quá trình thiết kế web ASP.Net hay bất kỳ một loại công nghệ nào thì việc bẩy lỗi luôn luôn là cần thiết, trong bài hôm nay mình muốn chia sẻ cách sử dụng Ajax AutoComplete MaskedEdit để kiểm tra tính hợp lệ của số, giờ và ngày khi xử lý Form.

Chi tiết

WCF (Windows Communication Framework) cung cấp dữ liệu một cách linh hoạt đến các ứng dụng Ajax. Hướng dẫn này cung cấp step-by-step xem cách WCF có thể được sử dụng với ASP.NET Ajax Library lấy dữ liệu từ services và gắn nó vào hệ thống điều khiển bằng cách sử dụng các DataView component và template. Từng bước được thực hiện bao gồm:

Chi tiết

Chào mừng đến với ASP.NET AJAX Control Toolkit.Phần giới thiệu này tôi muốn cho các bạn khả năng của các Toolkit như thế nào? và xem các điều khiển trực tiếp trong hành động, với hàng loạt bài ví dụ với khả năng khác nhau của các Control Toolkit này như ra sao?.

Chi tiết

AutoComplete là một ASP.NET AJAX mở rộng có thể được gắn vào bất kỳ điều khiển TextBox, và sẽ kết hợp kiểm soát với một bảng điều khiển popup để hiển thị những từ mà bắt đầu với tiền tố gõ vào hộp văn bản.

Chi tiết

Lịch là một ASP.NET AJAX mở rộng có thể được gắn vào bất kỳ điều khiển ASP.NET TextBox. Nó cung cấp cho phía máy khách chọn chức năng cập nhật với các định dạng ngày tháng tùy biến và giao diện người dùng trong kiểm soát popup. Bạn có thể tương tác với lịch này bằng cách bấm vào một ngày để thiết lập ngày, hoặc "Hôm nay"để thiết lập ngày tháng hiện hành.

Chi tiết

ComboBox là một control ASP.NET AJAX , như AutoCompleteExtender, kết hợp linh hoạt của một TextBox với một danh sách các tùy chọn mà người dùng có thể lựa chọn. Nó vay mượn nhiều tài sản từ hành vi của nó, và quy ước đặt tên khỏi điều khiển Windows Forms ComboBox, và có nguồn gốc từ các lớp cơ sở tương tự như các điều khiển web ListBox, BulletedList, và DropDownList. Trong thực tế, một ComboBox là tốt nhất mô tả như là một DropDownList có thể được nhập trực tiếp vào như một TextBox.

Chi tiết

HoverMenu là một ASP.NET AJAX mở rộng có thể có gắn vào bất kỳ WebControl ASP.NET, và sẽ kết hợp kiểm soát với một bảng nội dung hiển thị popup để thêm. Khi người dùng di chuyển con trỏ chuột lên điều khiển chủ yếu hai điều xảy ra:Các bảng popup được hiển thị ở một vị trí xác định bởi các nhà phát triển trang (ở bên trái, phải, trên, hoặc dưới cùng của kiểm soát chính)Tùy chọn, một phong cách CSS được áp dụng để kiểm soát để xác định nó như là "nóng"

Chi tiết

PopupControl là một ASP.NET AJAX mở rộng có đính kèm để kiểm soát bất kỳ khi mở một cửa sổ popup hiển thị các nội dung khác. Cửa sổ popup này có thể sẽ tương tác và có trong một ASP.NET AJAX UpdatePanel, vì vậy nó sẽ có thể thực hiện xử lý phức tạp dựa trên máy chủ (bao gồm cả postbacks) mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của trang. Các cửa sổ popup có thể chứa bất kỳ nội dung, bao gồm cả control máy chủ ASP.NET , phần tử HTML, vv. Một khi công việc của các cửa sổ

Chi tiết

ConfirmButton là một mở rộng đơn giản mà bắt nhấp chuột vào một nút (hoặc bất kỳ cá thể của một loại có nguồn gốc từ Button) và hiển thị thông báo cho người dùng. Nếu nút "OK" là nhấn vào, nút chức năng hoặc liên kết bình thường. Nếu không, hãy nhấp vào là bị mắc kẹt và các nút sẽ không thực hiện hành vi mặc định của trình; tùy chọn, một kịch bản của khách hàng được thực hiện nếu tài sản OnClientCancel được thiết lập. Điều này rất hữu ích cho xóa các liên kết hoặc bất cứ thứ gì mà yêu cầu xác

Chi tiết

The CalendarExtender is an ASP.NET AJAX control that is associated with a TextBox control. When the user clicks on the TextBox, a client-side Calendar control pops up. The user can then set a date by clicking on a day, navigate months by clicking on the left and right arrow and perform other such actions without a postback.

Chi tiết

Lên trên đầu