Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực hiện chuỗi lệnh SQL đó. Như ví dụ dưới đây:

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Với SQL Server 2005, Microsoft đưa ra tính năng Ổn Định Cao “Sao Chụp Dữ Liệu” giữa hai máy chủ SQL. Để sử dụng tính năng này đòi hỏi ứng dụng phải cấu hình tự động chống lỗi và tự chuyển đổi phiên kết nối. Tuy nhiên đôi khi điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được và phiên bản SQL Server 2008 đưa ra cơ chế chống lỗi phụ để giải quyết vấn đề này.

Chi tiết

If when using Microsoft SQL Server Management Studio to amend a table you encounter a dialog box saying: Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can't be re-created or enabled the option prevent saving changes that require the table to be re-created.

Chi tiết

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

Chi tiết

Có một số bạn gặp rắc rối trong việc kết nối Sql Server 2005 trong Windows 7, mình cũng tình cờ tìm ra cách giải quyết và tạo topic này hy vọng sẽ giúp ích cho một số bạn.

Chi tiết

SQL SERVER – FIX : ERROR : Cannot open database requested by the login. The login failed. Login failed for user ‘NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE’

Chi tiết

Kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn (Table partitioning) nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn.

Chi tiết

Những người SQL Server DBA (Database Administrator) – quản trị cơ sở dữ liệu biết rất rõ rằng các danh mục Index trong database rất giống với Index trong mục Library. Hoặc hiểu theo cách đơn giản rằng Index trong Database là 1 hệ cấu trúc có liên kết chặt chẽ với các bảng để nhanh chóng thu thập thông tin từ các dòng trong bảng đó.

Chi tiết

Khi bạn sở hữu một website với cơ sỡ dữ liệu đồ sộ và có lượng truy cập cao thì vấn đề an toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cao của dữ liệu là hết sức cần thiết. Thông thường các website này sẽ chạy trên nhiều Database đặt ở các server khác nhau nhằm đáp ứng tính an toàn cho dữ liệu, đồng thời giảm tải lên 1 database server khi website có khi lượng truy cập quá lớn.

Chi tiết

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào, thì vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Và với SQL Server, nếu chúng ta tận dụng được nhiều ưu điểm của ứng dụng này, những người làm công việc quản trị hệ thống sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh nặng cũng như áp lực trong công việc. Với bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thông tin cơ bản cũng như cách sử dụng, quản lý role của SQL Server.

Chi tiết

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào, thì vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Và với SQL Server, nếu chúng ta tận dụng được nhiều ưu điểm của ứng dụng này, những người làm công việc quản trị hệ thống sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh nặng cũng như áp lực trong công việc. Với bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thông tin cơ bản cũng như cách sử dụng, quản lý role của SQL Server.

Chi tiết

There are lots of ways to select a random record or row from a database table. Here are some example SQL statements that don't require additional application logic, but each database server requires different SQL syntax.

Chi tiết

Tình cờ tôi đọc trên http://blog.sqlauthority.com, tác giả Pinal Dave – 1 chuyên gia SQL Server đã đưa ra 1 tình huống khá thú vị: làm sao insert nhiều record chỉ với 1 câu lệnh Insert?

Chi tiết

Làm thế nào tôi biết nhanh 1 database (hay 1 table) đã chiếm bao nhiêu dung lượng ổ cứng, trong đó bao nhiêu dung lượng được dùng để lưu trữ data, bao nhiêu dung lượng được dùng để lưu trữ index?

Chi tiết

Đối với những Table lớn, hàng triệu Record thì việc cập nhật dữ liệu là rất mất thời gian, ngoài ra nó còn khóa (lock) những user khác thao tác với dữ liệu trong bảng (Update/ Delete). Có 1 giải pháp là chia dữ liệu thành từng nhóm nhỏ và lần lượt Update từng nhóm, bạn vẫn Update được dữ liệu, và những User khác vẫn thao tác với bảng bình thường.

Chi tiết

Tôi muốn trở thành 1 Database Administrator (DBA) với nền tảng kiến thức vững vàng, và làm chủ công việc. Tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi chuyên môn và tham khảo ý kiến đồng nghiệp, đọc nhiều tài liệu để đi tìm câu trả lời. Quá nhiều kiến thức cần phải học để trở thành 1 DBA, tôi chọn chuyên về SQL Performance Tuning, nhưng lượng kiến thức cũng không phải là nhỏ. Theo bạn, tôi có nên tiếp thu càng nhiều càng tốt hay không?

Chi tiết

Mặc định, File SQL Server Error Log phát triển dung lượng trên ổ cứng cho đến khi SQL Server được restart. Mỗi lần SQL Server restart, nó sẽ tạo 1 file Error Log mới có tên là ERRORLOG, file Error Log hiện tại được đóng lại và đổi tên thành ERRORLOG.1, rồi file ERRORLOG.1 được đổi tên thành ERRORLOG.2, và cứ thế tiếp tục cho những file còn lại.

Chi tiết

Tình cờ tôi đọc trên http://blog.sqlauthority.com, tác giả Pinal Dave – 1 chuyên gia SQL Server đã đưa ra 1 tình huống khá thú vị: làm sao insert nhiều record chỉ với 1 câu lệnh Insert?

Chi tiết

- Danh sách tất cả Table trong Database- Danh sách tất cả các Primary Key trong Database- Danh sách tất cả Store Procedure, hay các View do người dùng định nghĩa

Chi tiết

Bạn quản trị 1 máy chủ SQL Server với nhiều Database đang họat động. Một SQL Developer yêu cầu bạn nhanh chóng cho anh ta danh sách những Table trong 1 Database cụ thể nào đó, kèm theo là kiểu dữ liệu, giá trị mặc định… của mỗi Column trong Table. Bạn sẽ làm thế nào?

Chi tiết

Là 1 người quản trị Database, khi cần, tôi muốn nhanh chóng lấy tất cả thông tin về những Object trong 1 database nào đó, ví dụ như: Danh sách tất cả Table trong Database

Chi tiết

Trong bài viết dùng sys.objects, tôi đã khái quát cách lấy danh sách các Table, Store Procedure và nhiều đối tượng khác nhau trong Database. Đi xa hơn 1 chút, nếu tôi muốn lấy T-SQL chi tiết của mỗi Store Procedure, mỗi View, hay mỗi Trigger trong danh sách thì làm thế nào? Đây là kiến thức

Chi tiết

SQL Server trao dữ liệu cho hệ điều hành để ghi lên thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, nhưng lại không đảm bảo quá trình ghi dữ liệu có được thực thi chính xác hay không. Điều này dẫn đến dữ liệu cần ghi và dữ liệu đã được ghi có thể không giống nhau, hay không nhất quán với nhau, và SQL Server không nhận ra đã có sự cố sai lệch dữ liệu cho đến khi nó đọc lại dữ liệu đó.

Chi tiết

Câu trả lời là có, dùng câu lệnh DBCC FREEPROCCACHE. Nhưng lưu ý là không nên dùng câu lệnh này ở máy chủ SQL Server đang làm việc thực sự (Production Server), chỉ nên dùng ở máy chủ SQL Server mà bạn dùng để thử nghiệm, vì nó sẽ bắt máy chủ làm việc nhiều hơn để các Execution Plan được tạo lại từ đầu.

Chi tiết

Ta có thể xóa các Execution Plan được lưu trong bộ nhớ hay không?

Chi tiết

Trong bài thực hành này, tôi giới thiệu một số kiến thức cơ bản ta cần lưu ý khi thực hiện tạo, Backup và Restore Database khi làm việc với SQL Server. Bài thực hành được thực hiện trên SQL Server 2008.

Chi tiết

Lên trên đầu