RSSSql Server

Cấu hình Database Mail trong SQL Server

Khi ta Backup nhiều Database trong SQL Server, thường ta chỉ lưu 1 chỗ.

1 trong những tính năng cực kỳ hữu ích của SQL Server là báo động mỗi khi có sự cố. Vậy làm thế nào và báo động như thế nào?

Giải pháp

Để có thể Alert trong SQL Server, chúng ta có thể cấu hình Database Mail bằng cách thiết lập các thông số SMTP, sau đó, ta có thể gửi email để cảnh báo mỗi khi SQL Server có sự cố, ví dụ như Backup thất bại chẳng hạn.

Nếu bạn không có Email Server, không cần phải lo vì ta có thể sử dụng các dịch vụ mail công cộng nổi tiếng như Gmail, Yahoo, Hotmail…

Không nói nhiều nữa, ta bắt tay vào cấu hình, trong minh họa dưới đây tôi dùng SQL Server 2008.

Đăng nhập vào SQL Server Management Studio, tìm đến Management -> Click phải chuột vào Database Mail và chọn Configure Database Mail như hình dưới đây:

Tiếp tục làm tiếp các bước sau:

Mặc định Database Mail chưa được enable, chọn ‘Yes’ để enable

Bấm nút ‘Add’ để cấu hình tài khoản email của bạn. Ở đây tôi dùng hộp thư Gmail.

Nếu bạn dùng các dịch vụ email khác, thì thông tin cấu hình như sau:

SMTP Server Details
Hotmail        SMTP server name: smtp.live.com                    Port :   587
Gmail           SMTP server name: smtp.gmail.com                  Port:   587
Yahoo          SMTP server name: smtp.mail.yahoo.com          Port:  25
AOL             SMTP server name: smtp.aol.com                    Port:  587

Việc cấu hình đã xong, bây giờ ta thử gửi 1 email để kiểm tra xem nào

Và đây, tôi check hộp thư mai.quangvinh@sqlvn.com, mail đã được gửi đến.

Ta cũng có thể truy vấn database mail này:

Xem các mail đã được gửi:

select * from msdb.dbo.sysmail_sentitems

Xem các mail chưa được gửi:

select * from msdb.dbo.sysmail_unsentitems

Xem các mail gửi thất bại

select * from msdb.dbo.sysmail_faileditems

Ví dụ dưới đây tôi gửi mail bằng Code, đính kèm là kết quả từ 1 câu truy vấn

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
--Địa chỉ mail của người nhận
@recipients=N'mai.quangvinh@sqlvn.com',
@body='Test Database Mail',

@subject ='Test database Mail',
@profile_name ='Quang Vinh Profile',

--Ví dụ Đây là câu truy vấn của tôi
@query ='Select 1',

@attach_query_result_as_file = 1,
--Đặt tên file attach
@query_attachment_filename ='Results.txt'

Quang Vinh
mai.quangvinh@sqlvn.com

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu