RSSPHP

Xử lý dữ liệu trên Form trong php

Một trong những phần quan trọng đó là xử lý trên form. Form giúp chúng ta tương tác được với cơ sở dữ liệu thực hiện các tác vụ: đăng nhập, đăng ký, liên hệ, post bài…

Một trong những phần quan trọng đó là xử lý trên form. Form giúp chúng ta tương tác được với cơ sở dữ liệu thực hiện các tác vụ: đăng nhập, đăng ký, liên hệ, post bài…

<!--
<form action="link trang xử lý" method="phương thức" name="tên form">
-->

Cấu trúc của một form cơ bản là thế:

 • action: hành động chuyển tiếp đến link xử lý (nơi mà form gửi dữ liệu).
 • method: Là phương thức truyền bao gồm POST và GET.

Đối tượng $_GET, $_POST:

 • $_GET, $_POST là 2 đối tượng có sẵn trong PHP để chứa dữ liệu gửi lên từ form.
 • $_GET là đối tượng chứa dữ liệu gửi lên từ form dùng Method là Get
 • $_POST là đối tượng chứa dữ liệu gửi lên từ form dùng Method là Post

Cách lấy giá trị từ form:

 • $_GET["TenDoiTuongTrongForm"]
 • $_POST["TenDoiTuongTrongForm"]

Tạo 1 file tên dangnhap.php rồi tạo form login trong tag body như dưới đây:

<!--
<form action="xulydangnhap.php" method="POST" name="form1" id="form1">
   <table width="286" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
     <caption>ĐĂNG NHẬP</caption>
     <tr>
        <td width="114">Tên đăng nhập</td>
        <td width="150"><input name="u" type="text" class="txtfield" id="u" /></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width="114">Mật khẩu</td>
        <td><input name="p" type="password" class="txtfield" id="p" /></td>
     </tr>
     <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="checkbox" name="nho" id="nho" />Nhớ user và pass</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>&nbsp;</td>
         <td><input name="button" type="submit" class="btnSubmit" value="Đăng Nhập" /></td>
     </tr>
   </table>
</form>
-->

Ta sẽ được giao diện như sau:

Tạo file xulydangnhap.php rồi gõ mã sau vào tag body, đoạn code này lấy dữ liệu nhập từ hai đối tượng input có tên u & p trong form.

<!--
<?php
   echo $_POST["u"]. "";
   echo $_POST["p"]. "";
?>
-->

Chạy file dangnhap.php trên trình duyệt, gõ user, pass rồi nhắp Login. Nhìn URL của browser, bạn sẽ thấy file xulydangnhap.php và username, password.

Sửa phương thức POST trong file xulydangnhap.php thành GET và thử lại. Chú ý URL trên thanh Address khi nhắp nút Đăng nhập đó cũng là điểm khác biệt trực quan nhất của GET và POST.

Kết luận: Qua bài viết này chúng ta sẽ bít cách làm việc trên form truyền và bắt dữ liệu từ người dùng, bạn nên tìm hiểu html thật kỹ sẽ hỗ trợ bạn tốt trong việc lấy dữ liệu từ form.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (6 votes cast)
Xử lý dữ liệu trên Form trong php, 9.7 out of 10 based on 6 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu