RSSPHP

Hàm (function) trong php

Hàm (function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới. Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.

Hàm (function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới.
Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.

Khai báo:

<!--
function <Tên hàm>(<tham số 1>,<tham số 2>,...){
	........
	[return giá trị;]
}
-->

Hàm có thể có hoặc không có tham số tùy vào mục đích sử dụng của bạn tương tự như Hàm Trong C.

Ví dụ:
Tạo file ham.php hàm này tìm số lớn nhất trong 3 số.
Định nghĩa hàm: gõ ở đâu đó (trong tag head):

<!--
<?php
   function solonnhat($a,$b,$c) //php không chú ý gì đến các lệnh trong hàm cho đến khi hàm được gọi
   {
     $m=$a;
     if ($b>$m) $m=$b; 
     if ($c>$m) $m=$c;
     return $m; 
   }
?>
-->

Sử dụng hàm: trong tag body

<!--
Số lớn nhất là :
<?php
   $x=8; $y=12; $z=10; $m=4; $n=19;
   $t=solonnhat($x, $y,$z);
   $s=solonnhat($t, $m,$n);
   echo $s;
?>
-->

Kết luận: Chúng ta vừa tìm hiểu về hàm trong PHP, cách khai báo và sử dụng nó. Trong PHP có rất nhiều hàm bổ ích mà mình nên sử dụng và tất nhiên là chúng ta có thể tạo hàm sử dụng cho riêng mình bằng cách như trên. Good luck!..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
Hàm (function) trong php, 9.5 out of 10 based on 2 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu