RSSLập trình C - C++

Ngắt điều khiển break, continue, goto

Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi bài tiếp theo về cấu trúc ngắt điều khiển trong C. Câu lệnh ngắt điều khiển trong C bao gồm 3 thành phần: lệnh break, lệnh continue, goto.

Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi bài tiếp theo về cấu trúc ngắt điều khiển trong C. Câu lệnh ngắt điều khiển trong C bao gồm 3 thành phần: lệnh break, lệnh continue, goto.

Lệnh break: 

Thông thường lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng lặp theo điều kiện do bạn chỉ định.
Việc dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp thường sử dụng phối hợp với lệnh if.
Lệnh break dùng trong for, while, do…while, switch. Lệnh break thoát khỏi vòng lặp chứa nó.

Lệnh continue

:

Được dùng trong vòng lặp for, while, do…while.
Khi lệnh continue thi hành, quyền điều khiển sẽ trao qua cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa continue sẽ bị bỏ qua không thi hành.
Ví dụ: viết chương trình nhập vào các số nguyên và tính tổng chúng, khi nhập vào 0 thì dừng và in ra kết quả.

#include <stdio.h>

void main()
{
	int n;
	int tong=0;
	
	for(;;)
	{
		printf("\nNhap vao 1 so nguyen: ");
		scanf("%d", &n);
		if(n<0)
			continue;
		if(n==0)
			break;
		tong += n;
	}
	printf("\n=>Tong la: %d", tong);
}

Giải thích: Ở đây chúng ta sử dụng vòng lặp for mà không có đối số nào, để dừng thì phải dùng break kết hợp với điều kiện if. Còn continue trong trường hợp này sẽ giúp quay lên tiếp tục vòng lặp.

Lệnh goto:

Toán tử goto và nhãn ( label );
Lệnh goto nhãn => nhảy đến câu lệnh đứng sau nhãn.
CHÚ Ý : phạm vi nhãn trong cùng 1 hàm

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một sô và in số đó ra nếu là số âm ngược lại sẽ nhập lại

#include<stdio.h>

void main ()
{
   int n;
   Nhap: ;
   printf("Nhap va so n: ");
   scanf("%d",&n);
   if (n>0)
   goto Nhap;
   printf("ban vua nhap so %d: ",n);
}
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
Ngắt điều khiển break, continue, goto, 9.3 out of 10 based on 3 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu