RSSLập trình C - C++

Khai báo biến và nhập, xuất số, chuỗi trong C

Chào mọi người, hôm nay là bài đầu tiên cho chuyên mục này cũng xin giới thiệu lun. Chuyên mục này tạo ra nhầm chia sẽ cách lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ C của mình.

Chào mọi người, hôm nay là bài đầu tiên cho chuyên mục này cũng xin giới thiệu lun. Chuyên mục này tạo ra nhầm chia sẽ cách lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ C của mình.

Ở đây tôi không nói nhiều về lý thuyết (mà cũng chẳng bít đâu mà nói) hii.. Tôi chỉ coi trong thực hành, đôi lúc làm thực hành sẽ tự hiểu lý thuyết lun, h mà ngồi đọc cái đống “bèo nhèo” đó chắc chít. Ok, không nói nhìu h làm lun nha.

Giới thiệu về kiểu dữ liệu:

Bao gồm hằng và biến. Trong C có 4 kiểu dữ liệu biến cơ bản: char, int, double và float.
Kiểu ký tự char: một giá trị kiểu char chiếm 1 byte ( 8 bit ) và biểu diễn được một ký tự thông qua bảng mã ASCII
Kiểu số:

 • float: 4 bytes
 • double: 8 bytes
 • long double: 10 bytes

Có một lưu ý: kiểu char lưu được số nguyên từ 0 -255.

Biến, Cách khai báo biến:

Biến là đại lượng thay đổi, mỗi biến có 1 tên và địa chỉ vùng nhờ danh riêng cho nó.
Khai báo biến: < Kiểu dữ liệu > < Danh sách các biến >;
Chúng ta có thể khai báo biến khi nào sử dụng thì gán giá trị hay vùa khai báo vừa gán giá trị lun cũng được.
Ví dụ:

   int i,j;//chưa gán
   long cucdai;
   double tongsothue;
   int a,b = 20; float e = 35.1; // vừa khai báo vừa gán
   float x = 30.5;
Nhập xuất số:

Khi nhập số từ bàn phím ta dùng lệnh: scanf(“hằng”,& tên biến);
Khi xuất số ra màng hình ta dùng lệnh: printf(“hằng”, tên biến);
Các hằng theo từng kiểu dữ liệu:

 • int: %d
 • float: %f
 • long: %lf
 • double: %ld
 • chuỗi: %s, %c

Ví dụ nhập xuất một số:

<!--
#include<stdio.h> //thư viện nhập xuất trong C
void main()
{
	int a;
	printf("\n->Nhap vao so nguyen a: ");
	scanf("%d",&a);
	printf("\n->So nguyen vua nhap la: %d ", a);
	printf("\n");

	float n;
	printf("\n->Nhap vao so thuc n:");
	scanf("%f", &n);
	printf("\n->So thuc vua nhap la: %f", n);

	printf("\n");

}
-->
Nhập xuất chuỗi:

Bây giờ bạn dùng sanf() để nhập chuỗi thì nó chỉ nhận được một ký tự mà thôi. Do đó bạn muốn nhập chuỗi và xuất chuỗi phải sử dụng cách khác.
Nói thêm về các khai báo biến khi là việc với chuỗi:
Khai báo theo mãng: char [Chiều dài tối đa]

   char bien[30];

Khai báo theo kiểu con trỏ: char *

   char *bien;

Nhập chuỗi: gets();
Xuất chuỗi: puts();
Ví dụ:

<!--
  #include<stdio.h> //thư viện nhập xuất
  #include<string.h> //thư viện khi sử dụng các hàm về chuỗi
  int main()
  {
    char ten[12];
    printf("Nhap Ten: ");
    fflush(stdin);//xóa bộ nhớ đệm trước khi nhập chuỗi
    gets(ten);
    printf("Ten Vua Nhap La: ");
    puts(ten);
    return 0;
  }
-->

Kết Luận:

Bài này chúng ta đã ôn về cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu số chuỗi cơ bản. Vậy là chúng ta đã nhập xuất được số và chuỗi ký tự, còn vấn đề râu ria thì làm nhiều sẽ hiểu tại sao phải làm thế. hii..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
Khai báo biến và nhập, xuất số, chuỗi trong C, 9.0 out of 10 based on 2 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu