RSSJquery

Plugin sử dụng jQuery

Bài viết sẽ giới thiệu đến hình ảnh của các plugin thường dùng như: Rhinoslider, jQuery Slider Plugin Flexslider, Nivo Slider,...

 

Bài viết sẽ giới thiệu đến hình ảnh của các plugin thường dùng như: Rhinoslider, jQuery Slider Plugin Flexslider, Nivo Slider,...

Các  Plugin Thường dùng

Rhinoslider

ht1

jQuery Slider Plugin Flexslider
ht2

 Nivo Slider

ht3

jQuery Wookmark

ht4

jQuery Ulightbox

ht5

gmaps.js

ht6

Uniform

ht7

jQuery Cycle
ht8

jQuery custom content scroller

ht9

jQuery Metro
ht10

jQuery Datatable
ht11

jQuery Lazyload
ht12
jQuery Qtip
ht13

jQuery Lightbox
ht14

jQuery boxy

ht15

Beautiful Apple-style            

ht16
Jcarousel
ht17

 Vũ Hữu Triệu

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu