RSSJquery

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình mobile

Việc lập trình cho nhiều nền tảng mobile khác nhau không thực sự hoàn hảo, cũng không phải là dễ dàng nhưng vẫn có nhiều công cụ giúp giải quyết phần nào đó vấn đề đó. Dưới đây là 7 frameworks tốt nhất để triển khai một dự án trên mobile.

Mobilize.js

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

jQTouch

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

DHTMLX Touch

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

Sencha Touch

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

Appcelerator Titanium

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

jQuery Mobile

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

The M Project

Những frameworks tốt dành cho việc lập trình Mobile

 

 

 

Nguồn: Y2Graphic

 

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu