RSSJquery

Kiểm tra Form với jQuery Validate

Trong Video: “Làm việc với Form trong Javascript” mình đã hướng dẫn bạn cách thức kiểm tra dữ liệu người dừng nhập vào Form nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản.   Trong khi đó kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào đủ và “đúng định dạng dữ liệu” vô cùng quan trọng. Để kiểm tra đúng các định dạng như: email, ngày tháng… đòi hỏi bạn phải có những kiến thức rất phức tạp về biểu thức chính quy (Regular Expression) để có viết được những biểu thức khớp mẫu.

Trong Video: “Làm việc với Form trong Javascript” mình đã hướng dẫn bạn cách thức kiểm tra dữ liệu người dừng nhập vào Form nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản.   Trong khi đó kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào đủ và “đúng định dạng dữ liệu” vô cùng quan trọng.

Để kiểm tra đúng các định dạng như: email, ngày tháng… đòi hỏi bạn phải có những kiến thức rất phức tạp về biểu thức chính quy (Regular Expression) để có viết được những biểu thức khớp mẫu.  Thêm vào đó, form lại có nhiều dạng nên mỗi khi làm việc với form bạn lại phải viết một hàm kiểm tra khác nhau.

jQuery validate là một plugin của jQuery giúp bạn bớt được những lỗi lo trên, nó cung cấp cho chúng ta những phương thức để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và phù hợp với bất kỳ dạng form nào trong ứng dụng của bạn.

Download jQuery validation pack tại đây: http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-validation/

Tìm hiểu thêm về jQuery validation tại đây: http://docs.jquery.com/Plugins/Validation

Demo kiểm tra form với jQuery validate

  Download demo jQuery validate (77.6 KiB, 1,815 Lượt tải)

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu