RSSJavaWeb

Bài 2 : Giới thiệu và khởi tạo Servlet (part 1)

Giới thiệu và khởi tạo Servlet

Servlet là gì ?

Servlet(Java Servlet API)  trên nền tảng là 1 lớp java(*.java)  sẽ được biên dịch thành class file và chạy .Servlets có thể duy trì tình trạng thông qua các giao dịch của máy chủ bằng việc sử dụng HTTP cookies, các giá trị session hoặc URL rewriting.

Khi khởi tạo Servlet được lưu trên bộ nhớ Server và không cần khởi tạo lại (ngoại trừ khi Stop/Restart server).

Khi lần đầu tiên chạy , servlet sẽ chạy phương thức init() 1 lần duy nhất và sau đó sẽ thực hiện doPost/doGet , phương thức processRequest sẽ tự động thực thi mà không cần phân biệt  dù  là post/get được gọi .

Phương thức destroy() trái lại với hàm init() nó sẽ được triệu gọi trước khi server restart hay stop và giải phóng các tài nguyên đã cấp phát ở hàm init().

 

(*) Tạo 1 package : lưu ý khi tạo package , nguyên tắc tên package phải viết chữ thường .

 

 

(*) Tạo Servlet : tạo 1 servlet trong package đã tạo .

 

Kiểm tra servlet vừa được tạo : 

 

GenericServlet class

Tags:

google+
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu