RSSJavascript - Jquery - Ajax

Cấm Click phải chuột lên trang web

Có đôi lúc bạn không muốn người dùng click phải chuột lên trang web mình xem mã nguồn hay copy URL. Hai cách làm sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Có đôi lúc bạn không muốn người dùng click phải chuột lên trang web mình xem mã nguồn hay copy URL… Hai cách làm sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Như người xưa thường nói khóa chỉ ngừa được người ngay, hii.. nếu muốn vượt qua thì k phải là không có cách vì đây là ngôn ngữ clien bạn có tất cả mã nguồn html rồi thì xem nó là chuyện không thể ngăn cản. Tuy nhiên những ai muốn thì mình giới thiệu hai cách sau đây.

Cách 1:
Bạn vào trang thẻ HEAD trong mã HTML của bạn copy đoạn code sau đây vào:

<script type="text/javascript">

var message = "";

function clickIE() {
  if (document.all) {
    (message);
    return false;
  }
}

function clickNS(e) {
  if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
    if (e.which == 2 || e.which == 3) {
      (message);
      return false;
    }
  }
}

if (document.layers) {
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  document.onmousedown = clickNS;
} else {
  document.onmouseup = clickNS;
  document.oncontextmenu = clickIE;
  document.onselectstart = clickIE
}

document.oncontextmenu = new Function("return false")

</script>

 

Bây giờ thì Save lại và test bây giờ thì bạn không thể click phải chuột trên web được nữa hii.

Cách 2:

Trong thẻ mở của BODY bạn gõ đoạn code giống như sau vào:

<body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false">
</body>

 

Tags:

javascript
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu