RSSJava

Bài 7 Java cơ bản: Từ khóa trong Java

Bài 7 Java cơ bản: Từ khóa trong Java

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các từ khóa trong java.
Nội dung: Từ khóa (key word) là các từ mà ta không thể dùng để đặt tên.
Primitive data: char, byte, short, int, long, float, double, boolean.
Modifier:
          Access modifier: public, protected, private.
          Non- Access modifier: final, stactic, abstract, transient, volatile.
Other: for,while, do, if, else, void, switch, case, default, try, catch, finally, this,
import, synchronized, throw, throws, package, enum, assert, super, extends,
implements, continue, break, return, new.
 

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu