RSSJava

Bài 11 Java cơ bản: Các biểu thức toán trong Java

Bài 11 Java cơ bản: Các biểu thức toán trong Java

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các biểut thức toán trong Java.

 

Nội dung: Trong Java ta có các biểu thức toán học + , – , * , /, % và được sử dụng như sau:
            a = a + b;  ó    a += b;
            a = a – b;  ó   a -= b;
            a = a * b;  ó   a *= b;
            a = a / b;  ó   a /= b;
            a = a + 1;  ó   a++;  ó  a+=1;
            a = a – 1;  ó   a–;  ó  a-=1;
 
 

 

Lưu ý:
và % hoàn toàn khác nhau.
là phép chia lấy phần nguyên. Ví dụ: 10 /3 = 3
là phép chia lấy phần dư. Ví dụ: 10%3 =1
Ngoài ra còn có phương thức Math trong Java  hỗ trợ khá đầy đủ các phép tính. Ví dụ: min, max, sqrt…
Ta còn có ++a và  – - a nó sẽ khác với a++ và a– , a ++ có nghĩa là ta sử dụng biến a trước rồi mới tăng a lên 1 còn ++a có nghĩa là ta tăng biến a lên 1 rồi mới sử dụng a.

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu