RSSHTML - XML

XHTML

XHTML (chuẩn mở rộng của HTML) (viết tắt của tiếng Anh Extensible HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng") là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng các khả năng như HTML, nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn và khắc phục được các nhược điểm của ngôn ngữ HTML, đã dần thay thế cho chuẩn HTML

3.1.1.1.      Các phần tử phải được lồng nhau đúng cách

Trong HTML một số phần tử có thể được lồng vào nhau không đúng cách:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

Trong XHTML tất cả các phần tử phải được lồng vào nhau đúng cách:

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

3.1.1.2.      Phải có đặt ở dạng chuẩn (well-formed)

Tất cả các phần tử XHTML phải được đặt lồng bên trong phần tử gốc <html>. Tất cả các phần tử khác có thể có các phần tử con. Các phần tử con phải đi theo cặp và phải được đặt lồng nhau đúng cách bên trong phần tử mẹ. Cấu trúc tài liệu cơ bản là:

<html>

<head> ... </head>

<body> ... </body>

</html>

3.1.1.3.      Tên gọi của thẻ đều phải viết thường

Do XHTML kế thừa cú pháp của XML và mỗi trang XHTML đều là các ứng dụng XML cho nên XHTML có phân biệt chữ hoa chữ thường, điều không có ở HTML.

Với HTML thì các thẻ như <br> và<BR> là hiểu là giống nhau nhưng một khi bạn đã xác định trang web của bạn là XHTML thì trình duyệt sẽ dịch hai thẻ này là khác nhau.

HTML chấp nhận cách viết dưới, nhưng XHTML thì không

<BODY>

<P>This is a paragraph</P>

</BODY>

XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

<body>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

3.1.1.4.      Tất cả các phần tử XHTML phải được đóng lại

Phần tử không rỗng phải có một thẻ đóng.
HTML chấp nhận cách viết dưới:

<p>This is a paragraph

<p>This is another paragraph

XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

<body>

<p>This is a paragraph</p>

<p>This is another paragraph</p>

</body>

3.1.1.5.      Các phần tử rỗng cũng phải được đóng lại

Các phần tử rỗng hoặc là phải có thể đóng hoặc là thẻ khởi đầu phải được kết thúc bằng />.

HTML chấp nhận cách viết dưới:

This is a break<br>

Here comes a horizontal rule:<hr>

Here's an image <img src="/happy.gif" alt="Happy face">

XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

This is a break<br />

Here comes a horizontal rule:<hr />

Here's an image <img src="/happy.gif" alt="Happy face" />

3.1.1.6.      Chú ý quan trọng

Để làm cho trang XHTML tương thích với các trình duyệt hiện nay thì nên đặt một khoảng trắng thêm vào trước kí tự / kiểu như <br />, <hr />

Các giá trị của thuộc tính phải được đặt trong dấu nháy kép

HTML chấp nhận cách viết dưới:

<table width=100%>

XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

<table width="100%">

Việc tối giản thuộc tính là bị nghiêm cấm

HTML chấp nhận cách viết dưới:

 <dl compact>

 <input checked>

 <input readonly>

 <input disabled>

 <option selected>

XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

 <dl compact="compact">

 <input checked="checked"/>

 <input readonly="readonly"/>

 <input disabled="disabled"/>

 <option selected="selected"/>

Ghi chú: Các trình duyệt phiên bản mới đều sử dụng theo chuẩn XHTML và định dạng thuộc tính bằng CSS. Vì vậy nếu sử dụng theo chuẩn HTML (một số tag mở không đóng) thì các trình duyệt phiên bản mới có thể bị lỗi.

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu