RSSHTML - XML

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGÔN NGỮ HTML

Các bạn cùng thử xem kiến thức của mình như thế nào rồi nhé

 

1.      Phần mở rộng của tập tin HTML là ?

a.       htm

b.      html

c.      Cả 2 câu trên đều đúng

2.      Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

a.       Hyperlinks and Text Markup Language

b.      Home Tool Markup Language

c.      Hyper Text Markup Language

d.      Tất cả đều sai

3.      Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

a.       The World Wide Web Consortium

b.      Microsoft

c.      Netscape

d.      Tất cả đều sai.

4.      Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

a.       <heading>

b.      <h1>

c.      <h6>

d.      <head>

5.      Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ nhỏ nhất.

a.       <heading>

b.      <h1>

c.      <h6>

d.      <head>

6.      Đâu là tag để xuống dòng trong web?

a.       <lb>

b.      <br>

c.      <break>

7.      Đâu là tag để để giữ nội dung cố định trên dòng trong trang web?

a.       <wrap>

b.      <br>

c.      <nobreak>

d.      <nobr>

8.      Đâu là tag tạo ra màu nền của web?

a.       <body color="yellow">

b.      <body bgcolor="yellow">

c.      <background>yellow</background>

9.      Đâu là tag tạo ra chữ in đậm

a.       <b>

b.      <bold>

c.      <bld>

d.      <bb>

10. Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng

a.       <ii>

b.      <italics>

c.      <i>

11. Đâu là tag tạo ra gạch chân chữ

a.       <underline>

b.      <u>

c.      <i>

d.      Tất cả đều sai

12. Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web

a.       <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

b.      <a>http://www.w3schools.com</a>

c.      <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>

d.      <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

13. Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

a.       <a href="xxx@yyy">

b.      <a href="mailto:xxx@yyy">

c.      <mail>xxx@yyy</mail>

d.      <mail href="xxx@yyy">

14. Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?

a.       <a href="url" new>

b.      <a href="url" target="new">

c.      <a href="url" target="_blank">

15. Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

a.       <table><tr><td>

b.      <thead><body><tr>

c.      <table><head><tfoot>

d.      <table><tr><tt>

16. Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

a.       <tdleft>

b.      <td valign="left">

c.      <td align="left">

d.      <td leftalign>

17. Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

a.       <ul>

b.      <list>

c.      <ol>

d.      <dl>

18.  Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

a.       <list>

b.      <ul>

c.      <ol>

d.      <dl>

19. Tag nào tạo ra 1 checkbox?

a.       <check>

b.      <input type="check">

c.      <checkbox>

d.      <input type="checkbox">

20. Tag nào tạo ra 1 text input field?

a.       <textfield>

b.      <textinput type="text">

c.      <input type="text">

d.      <input type="textfield">

21. Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

a.       <select>

b.      <list>

c.      <input type="dropdown">

d.      <input type="list">

22. Tag nào tạo ra 1 text area?

a.       <input type="textbox">

b.      <textarea>

c.      <input type="textarea">

23. Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

a.       <image src="image.gif">

b.      <img>image.gif</img>

c.      <img src="image.gif">

d.      <img href="image.gif>

24. Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

a.       <body background="background.gif">

b.      <background img="background.gif">

c.      <img src="background.gif" background>

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu