Trong bài viết Copy các file Backup ra nhiều Server khác nhau trong SQL Server tôi đã hướng dẫn cách sao chép để lưu trữ các file Backup ra nhiều nơi cho an toàn.

Chi tiết

Tempdb database chứa các đối tượng tạm thời như Global và Local Temporary Table. Tempdb tự động khởi tạo lại khi SQL Server được khởi động lại.

Chi tiết

Schema trong SQL Server để nhóm các Database Object lại với nhau cho dễ quản lý.

Chi tiết

Trong SQL Server, để so sánh kết quả của 2 câu truy vấn với số cột giống nhau, ta có thể dùng Except và Intersect. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng công cụ SQL Server Profiler để giám sát Performance của SQL Server, cụ thể là phát hiện những câu truy vấn chạy chậm nhất trong hệ thống.

Chi tiết

Msdb database chứa thông tin về những bản backup của Database, thông tin về SQL Agent, SQL Server Jobs, các cảnh báo lỗi và một vài thông tin về replication như Log Shipping…

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Khi ta Backup nhiều Database trong SQL Server, thường ta chỉ lưu 1 chỗ.

Chi tiết

Model database: đây là một Database template khi ta tạo các Database mới. Khi ta tạo mới một cơ sở dữ liệu thì SQL Server lấy tất cả các mẫu (bao gồm Tables, Views,…) từ model database.

Chi tiết

Đoạn script làm việc này bạn có thể viết bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Do máy không cài Visual Studio nên tôi viết bằng PowerShell.

Chi tiết

TỔNG QUAN VỀ POWER VIEW TRONG SQL SERVER 2012

Chi tiết

ORACLE SQL 38: Add, Rename, Modify column

Chi tiết

Trong SQL Server, nếu bạn muốn xem các thông tin chi tiết của 1 Table, lệnh sp_help sẽ nhanh chóng cho ta các thông tin cực kỳ hữu ích này. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

User nào đã Login vào SQL Server, vào lúc mấy giờ?

Chi tiết

Khi cài đặt SQL Server, bạn có để ý có tùy chọn ‘Enable FILESTREAM for transact-SQL access‘.

Chi tiết

Trong SQL Server, để nhanh chóng tìm ra các Job đang chạy trong SQL Agent, ta có thể dùng đoạn script sau đây: Đọc hết bài viết

Chi tiết

Tình cờ tôi đọc trên http://blog.sqlauthority.com, tác giả Pinal Dave – 1 chuyên gia SQL Server đã đưa ra 1 tình huống khá thú vị: làm sao insert nhiều record chỉ với 1 câu lệnh Insert?

Chi tiết

Stored procedure được định nghĩa như một tập các khai báo sql được lưu trữ ngay trong cơ sở dữ liệu (database) và sau đó, được triệu gọi bởi một program, một trigger hay thậm chí là một stored procedure khác.

Chi tiết

Câu trả lời là có, dùng câu lệnh DBCC FREEPROCCACHE. Nhưng lưu ý là không nên dùng câu lệnh này ở máy chủ SQL Server đang làm việc thực sự (Production Server), chỉ nên dùng ở máy chủ SQL Server mà bạn dùng để thử nghiệm, vì nó sẽ bắt máy chủ làm việc nhiều hơn để các Execution Plan được tạo lại từ đầu.

Chi tiết

Part of my self-imposed job has always been to learn and adopt new technologies. As part of that process, I share what I learn by writing about it. The amount of information and content that is produced each year is much, much than anyone person can master, so I choose. Generally, I focus on OO technologies and languages, UML, design patterns, refactoring, and SQL. As a general rule, these areas have worked out pretty well for me. Unfortunately, the trade offs are that I may never master Ruby or

Chi tiết

Tình cờ tôi phải dùng đến hàm Left và hàm Charindex, nên post lên đây để tiện tra cứu. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Đôi khi ta đổ dữ liệu vào 1 DataTable, có 1 số dữ liệu bị trùng. Ta muốn DataTable loại bỏ những dữ liệu trùng, ví dụ sau đây giải quyết vấn đề đó:

Chi tiết

Bài viết này xin chia sẻ các kiến thức tôi tìm hiểu trong quyển sách ‘How to become an exceptional dba‘ của tác giả Mc Gehe về vấn đề làm thế nào để trở thành chuyên gia SQL Server. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào, thì vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Và với SQL Server, nếu chúng ta tận dụng được nhiều ưu điểm của ứng dụng này, những người làm công việc quản trị hệ thống sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh nặng cũng như áp lực trong công việc. Với bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thông tin cơ bản cũng như cách sử dụng, quản lý role của SQL Server.

Chi tiết

Trong bài thực hành này, tôi giới thiệu một số kiến thức cơ bản ta cần lưu ý khi thực hiện tạo, Backup và Restore Database khi làm việc với SQL Server. Bài thực hành được thực hiện trên SQL Server 2008.

Chi tiết

SPID chính là 1 Session ID, hay nói đơn giản là 1 phiên làm việc. Ví dụ khi ta mở SQL Server Management Studio, ta mở 1 cửa sổ ‘New Query’ tức là ta đã tạo ra 1 phiên làm việc, hay 1 SPID. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Trang Microsoft tải bản SQL Server 2012 RC0 để thử nghiệm các tính năng mới. Cài mấy lần vẫn bị lỗi ‘File format is not valid.’. Tham khảo trên Google thì đã tìm ra giải pháp khắc phục, xin chia sẻ với các bạn. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Lên trên đầu