Hôm nay tôi vô tình đọc 1 bài báo khá hay trên mssqltips.com, nội dung là về các đặc điểm của 1 DBA, xin chia sẻ với các bạn

Chi tiết

Trong SQL Server 2008, để lấy ngẫu nhiên 1 lượng dữ liệu, ta có thể dùng mệnh đề TABLESAMPLE hay dùng hàm NEWID() Đọc hết bài viết

Chi tiết

Page Life Expectancy trong SQL Server là số giây 1 trang dữ liệu tồn tại trong bộ nhớ đệm Buffer Pool mà không được tham chiếu đến. Sau thời gian đó, Buffer Pool sẽ xử lý những trang này và lưu vào đĩa cứng. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Đoạn script tìm những câu truy vấn nặng nhất (Expensive Queries) đang chạy trong SQL Server dùng DMV Đọc hết bài viết

Chi tiết

Nếu thường xuyên đọc các tài liệu chuyên sâu về SQL Server, chắc chắn bạn sẽ thấy các từ như Plan Cache, Data Buffer, Buffer Cache, Memory Pool, Buffer Pool được nhắc đến rất nhiều, vậy chúng có ý nghĩa như thế nào? Đọc hết bài viết

Chi tiết

Rảo qua các công việc về lập trình trên các trang vietnamworks.com, 24h.com… tôi sưu tập các yêu cầu của nhà tuyển dụng để nắm bắt nhu cầu của các công ty khác để theo kịp thời đại, cũng như rà soát lại kiến thức của bản thân và để khi cần có thể làm công việc tuyển dụng phỏng vấn cho công ty.

Chi tiết

Khi ta tiếp nhận 1 database hay quản trị 1 SQL Server, 1 trong những điều quan trọng ta cần làm ngay là thực hiện backup cho các database cũng như cấu hình hiện tại của SQL Server.

Chi tiết

Tôi muốn học SQL Server 2008 Business Intelligence, mà hoàn toàn không có nhiều kiến thức về nó. Nên post lên đây để ai có kinh nghiệm gì thì xin chỉ bảo. Cảm ơn rất nhiều. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Giải pháp BI có vẻ chỉ giành cho các doanh nghiệp (DN) lớn, tầm cỡ quốc tế, nhưng thực tế các DN vừa và nhỏ vẫn có thể áp dụng được nếu các quy trình được chuẩn hóa, minh bạch. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Khi phát hành phiên bản .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft đã đưa ra phiên bản đầu tiên của ADO.NET Entity Framework. Việc Microsoft cho ra đời ADO.NET Framework cùng với LINQ to SQL vào thời điểm đó đã cho thấy Microsoft đã rất chú trọng trong việc nâng cao năng suất của các nhà phát triển ứng dụng bằng việc cung cấp một môi trường để tương tác với dữ liệu quan hệ như là các đối tượng và làm việc thông qua mô hình khái niệm (conceptual model) thay vì tương tác trực tiếp đến dữ liệu như trước đây

Chi tiết

Trang Microsoft tải bản SQL Server 2012 RC0 để thử nghiệm các tính năng mới. Cài mấy lần vẫn bị lỗi ‘File format is not valid.’. Tham khảo trên Google thì đã tìm ra giải pháp khắc phục, xin chia sẻ với các bạn. Đọc hết bài viết

Chi tiết

User nào đã Login vào SQL Server, vào lúc mấy giờ?

Chi tiết

Khi bạn muốn giám sát SQL Server từ cấp độ Server đến database, ví dụ như các yêu cầu tôi liệt kê dưới đây, có giải pháp nào nhanh chóng và hiệu quả đáp ứng được điều đó?

Chi tiết

Hôm nay lên trang Microsoft tải bản SQL Server 2012 RC0 để thử nghiệm các tính năng mới. Cài mấy lần vẫn bị lỗi ‘File format is not valid.’. Tham khảo trên Google thì đã tìm ra giải pháp khắc phục, xin chia sẻ với các bạn.

Chi tiết

Giả sử chuỗi str có dấu ngoặc kép. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Part of my self-imposed job has always been to learn and adopt new technologies. As part of that process, I share what I learn by writing about it. The amount of information and content that is produced each year is much, much than anyone person can master, so I choose. Generally, I focus on OO technologies and languages, UML, design patterns, refactoring, and SQL. As a general rule, these areas have worked out pretty well for me. Unfortunately, the trade offs are that I may never master Ruby or

Chi tiết

In this article we will go over basic understanding of Rollup clause in SQL Server. ROLLUP clause is used to do aggregate operation on multiple levels in hierarchy. Let us understand how it works by using an example.

Chi tiết

Looking for a quick, efficient way to summarize the data stored in your database?  The SQL ROLLUP and CUBE commands offer a valuable tool for gaining some quick and dirty insight into your data.  ROLLUP and CUBE are SQL extensions and they’re available in SQL Server 6.5 (and above) and Oracle 8i (and above).

Chi tiết

Sau vài phút mày mò Internet, giải pháp khắc phục như sau: Đọc hết bài viết

Chi tiết

Khi chúng ta join các Table với nhau, nếu các field được join có giá trị NULL sẽ bị bỏ qua. Bài viết trình bày thủ thuật để có thể join các dòng có giá trị NULL với nhau.

Chi tiết

Hôm nay trong công ty, một bạn backup database SQL Server bị lỗi như thế này

Chi tiết

Khi ta muốn gôm 2 ArrayList trong C# làm 1 thì làm như sau: Đọc hết bài viết

Chi tiết

Đoạn script List tất cả User của tất cả Database trong SQL Server. Đã thử nghiệm trên SQL Server 2008. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Bây giờ mời bạn theo dõi từng bước sau: Đọc hết bài viết

Chi tiết

Nhưng để an toàn, ta nên copy các file backup Database ra 1 Server hay 1 trung tâm Backup nào đó nằm ở chỗ khác.

Chi tiết

Khi ta Backup nhiều Database trong SQL Server, thường ta chỉ lưu 1 chỗ.

Chi tiết

Vấn đề tiếp theo là nếu ta cứ sao chép các file backup vào ổ đĩa mạng liên tục như vậy thì sẽ có lúc ổ đĩa mạng bị đầy, như vậy ta nên xóa bớt các file backup cũ đi.

Chi tiết

Trong bài viết Copy các file Backup ra nhiều Server khác nhau trong SQL Server tôi đã hướng dẫn cách sao chép để lưu trữ các file Backup ra nhiều nơi cho an toàn.

Chi tiết

Lên trên đầu