Model database: đây là một Database template khi ta tạo các Database mới. Khi ta tạo mới một cơ sở dữ liệu thì SQL Server lấy tất cả các mẫu (bao gồm Tables, Views,…) từ model database.

Chi tiết

Tempdb database chứa các đối tượng tạm thời như Global và Local Temporary Table. Tempdb tự động khởi tạo lại khi SQL Server được khởi động lại.

Chi tiết

Msdb database chứa thông tin về những bản backup của Database, thông tin về SQL Agent, SQL Server Jobs, các cảnh báo lỗi và một vài thông tin về replication như Log Shipping…

Chi tiết

Master database: chứa thông tin về hệ thống SQL Server: Các tài khoản đăng nhập, cấu hình hệ thống, thông tin về các cơ sở dữ liệu đã tạo, các thủ tục hệ thống, các thủ tục do người dùng định nghĩa…Ta phải quản trị Database này cẩn thận, khi sửa đổi hệ thống thì cần Backup database Master.

Chi tiết

Kiến trúc Security trong SQL Server dựa vào 3 thành phần chính:

Chi tiết

Khi tạo View trong SQL Server, ta thấy có 2 tùy chọn là With Checkoption và With Schemabinding, chúng có ý nghĩa như sau: Đọc hết bài viết

Chi tiết

Tôi đang muốn xóa 1 Đăng nhập (login) ra khỏi SQL Server thì gặp một thông báo lỗi đại khái là tài khoản này đang đăng nhập nên không thể xóa được. Tôi muốn biết tất cả những ai trong công ty đang kết nối đến SQL Server thì làm thế nào? Đọc hết bài viết

Chi tiết

View sys.server_principals chứa thông tin về các Principal ở cấp độ Server. Khi ta cài đặt SQL Server 2005 hay SQL Server 2008, login NT AUTHORITY\SYSTEM được tạo ra. Dựa vào điều này, ta có thể dễ dàng biết được SQL Server đã được cài đặt vào lúc nào.

Chi tiết

Khi tạo View trong SQL Server, ta thấy có 2 tùy chọn là With Checkoption và With Schemabinding, chúng có ý nghĩa như sau:

Chi tiết

Tôi đang muốn xóa 1 Đăng nhập (login) ra khỏi SQL Server thì gặp một thông báo lỗi đại khái là tài khoản này đang đăng nhập nên không thể xóa được. Tôi muốn biết tất cả những ai trong công ty đang kết nối đến SQL Server thì làm thế nào?

Chi tiết

Giới thiệu với các bạn một mô hình Backup – Restore SQL Server để tham khảo.

Chi tiết

Công việc của DBA không chỉ là quản trị hệ thống SQL Server, mà còn là thiết kế và cấu hình hệ thống SQL Server, cho nên tôi nghĩ cũng nên có chút kiến thức cơ bản về phần cứng, khi cần cũng có thể chọn cấu hình Server phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của mình. Và cũng cần lưu ý, phần cứng cũng góp phần rất lớn vào việc tăng hiệu năng (Performance) cho hệ thống, dù nó là tiêu chí được xét đến sau cùng.

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server. Một câu hỏi về Master database

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server. Một câu hỏi về các database hệ thống (System database).

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server.

Chi tiết

Nếu hệ thống Database của bạn đã phát triển quá lớn và bắt đầu hoạt động ì ạch, bạn đã áp dụng tất cả các kiến thức Performance Tuning vẫn không khá hơn, bạn cần tìm thêm một giải pháp cải thiện hiệu năng khác. Liệu còn giải pháp nào khác ngoài những khái niệm quen thuộc: Index, Partition Table, nén database…?

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server.

Chi tiết

Tình cờ tôi phải dùng đến hàm Left và hàm Charindex, nên post lên đây để tiện tra cứu. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server Đọc hết bài viết

Chi tiết

Hôm nay tôi có nhu cầu dùng Linked Server trong SQL Server. Mà loay hoay vài phút mới làm xong vì quên cách cấu hình, nên quyết định viết 1 bài về Linked Server để chia sẻ với mọi người, cũng tiện để sau này tra cứu.

Chi tiết

Mỗi ngày 1 câu hỏi để làm chủ SQL Server Đọc hết bài viết

Chi tiết

Xem tình trạng phân mảnh của tất cả Index của các table trong Database, giúp ta tìm ra các index có hiệu năng thấp.

Chi tiết

Những đoạn script có lẽ bạn cần dùng. Tôi đã thử nghiệm trên SQL Server 2008.

Chi tiết

Trong quá trình làm việc với SQL Server, sẽ có lúc bạn cần thu hẹp (truncate) lại dung lượng của file Transaction Log của một database nào đó. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Trong SQL Server, nếu bạn muốn xem các thông tin chi tiết của 1 Table, lệnh sp_help sẽ nhanh chóng cho ta các thông tin cực kỳ hữu ích này. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Bài viết này điểm qua những công việc mà một chuyên viên SQL Server có thể tham gia khi làm việc trong các công ty. Ta cần tham khảo để biết những kiến thức mình còn thiếu và có cái nhìn toàn cảnh về công việc của mình. Đọc hết bài viết

Chi tiết

Hôm nay tôi cần truy vấn trực tiếp dữ liệu trong file Excel từ SQL Server. Xin chia sẻ với các bạn cách làm này. Đọc hết bài viết

Chi tiết

- Tôi muốn Insert dữ liệu từ  Table A vào Table B mà vẫn giữ nguyên cột Identity. Đọc hết bài viết

Chi tiết

- Table A đang có dữ liệu, Table B không.

Chi tiết

Bài viết này điểm qua những công việc mà một chuyên viên SQL Server có thể tham gia khi làm việc trong các công ty. Ta cần tham khảo để biết những kiến thức mình còn thiếu và có cái nhìn toàn cảnh về công việc của mình.

Chi tiết

Hôm nay làm việc với SQL Server, tôi gặp phải tình huống sau, xin chia sẻ lại cho bạn nào có nhu cầu:

Chi tiết

Lên trên đầu