RSSAsp.net

PopupControl trong ASP.NET AJAX

PopupControl là một ASP.NET AJAX mở rộng có đính kèm để kiểm soát bất kỳ khi mở một cửa sổ popup hiển thị các nội dung khác. Cửa sổ popup này có thể sẽ tương tác và có trong một ASP.NET AJAX UpdatePanel, vì vậy nó sẽ có thể thực hiện xử lý phức tạp dựa trên máy chủ (bao gồm cả postbacks) mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của trang. Các cửa sổ popup có thể chứa bất kỳ nội dung, bao gồm cả control máy chủ ASP.NET , phần tử HTML, vv. Một khi công việc của các cửa sổ


 

 

<ajaxToolkit:PopupControlExtender ID="PopEx" runat="server"  

 

           TargetControlID="DateTextBox"
           PopupControlID="Panel1" Position="Bottom" />

Thuộc tính của PopupControl :

 • TargetControlID - ID đính kèm để kiểm soát.
 • PopupControlID - ID hiển thị để kiểm soát
 • Position - Tùy chọn cài đặt chỉ định nơi popup sẽ được bố trí tương đối so với mục tiêu kiểm soát. (Left, Right, Top, Bottom, Center)
 • CommitProperty - Tùy chọn thiết lập quy định cụ thể về quản lý tài sản đang được mở rộng cần có thiết lập với các kết quả của popup
 • CommitScript - Tùy chọn thiết lập khác quy định cụ thể kịch bản để chạy sau khi thiết lập các kết quả của popup
 • OffsetX/OffsetY - Số lượng các điểm ảnh để bù đắp các popup từ vị trí mặc định của nó, theo quy định của vị trí.
 • Animations - Chung hình ảnh động cho các PopupControlExtender. Xem hương Animations Sử dụng và hoạt hình tham khảo cho biết thêm chi tiết.
  • OnShow - Các hình ảnh động OnShow sẽ được phát mỗi lần khi hiển thị. Các popup sẽ được vị trí chính xác. Các hình ảnh động có thể sử dụng <HideAction Visible="true" /> để hiển thị popup cùng với những hiệu ứng hình ảnh khác.
  •  OnHide - Các hình ảnh động OnHide sẽ được phát mỗi lần là ẩn.


DangTrung.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu