RSSAsp.net MVC

MVC 4 - BÀI 3: ỨNG DỤNG CRUD

Trong bài này ban sẽ phải xây dựng một trang web với MVC4 sử dụng EF để quản lý bảng Suppliers với các chức năng thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu một cách hoàn chỉnh. Ứng dụng được mô tả như các hình vẽ sau đây

[IMG]


MỤC TIÊU

 • Biết cách xây dựng ứng dụng CRUD (Create, Read, Update và Delete) với EF trong MVC4
 • Biết cách upload hình lên server
 • Biết cách trang trí trang web với Jquery

MÔ TẢ

Trong bài này ban sẽ phải xây dựng một trang web với MVC4 sử dụng EF để quản lý bảng Suppliers với các chức năng thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu một cách hoàn chỉnh. Ứng dụng được mô tả như các hình vẽ sau đây.

Giao diện được bố trí gồm 2 tabs:

 • tabEdit: chứa form cho phép xem, thêm, sửa và xóa
 • tabList: chứa lưới hiển thị danh sách nhà cung cấp và cho phép chọn để sửa và xóa
ungdung_crud
ungdung_crud_2
ungdung_crud_3

THỰC HIỆN

 • Bước 1: Tạo SupplierController và Thêm Action Crud()
 • Bước 2: Thiết kế View Crud.cshtml
 • Bước 3: Hoàn thiện mã xử lý cho Crud

Bước 1: Tạo SupplierController và thêm Action Crud()

Cách tốt nhất là bạn tạo view cho action này trước sau đó quay lại viết mã để hoàn thiện việc xử lý thì sẽ dễ hiểu hơn.

ungdung_crud_4

Bước 2: Thiết kế View Crud.cshtml

Thêm view Crud.cshtml và thiết kế giao diện như sau:

ungdung_crud_5
ungdung_crud_6

Bước 3: Hoàn thiện mã xử lý cho Crud

 • Để làm việc được với CSDL, bạn cần dòng mã lệnh:
  • MVC4SeminarDB db = new MVC4SeminarDB();
 • Đề biết được có tham số cmdInsert hay không, bạn cần
  • if (Request["cmdInsert"] != null) {…}
 • Để kiểm tra xem có upload file hay không:
  • if (Uploader.HasFile("uplLogo")){}
 • Đề lưu file upload vào thư mục và lấy tên file:
  • model.Logo = Uploader.Save("uplLogo", "~/Images/suppliers/");
 • Để bổ sung một bản ghi vào CSDL:
  • db.Suppliers.Add(model);
  • db.SaveChanges();
 • Để cập nhật một bản ghi vào CSDL:
  • db.Entry(model).State= EntityState.Modified;
  • db.SaveChanges();
 • Để xóa một bản ghi khỏi CSDL:
  • db.Suppliers.Remove(model);
  • db.SaveChanges();
 • Để tìm 1 bản ghi theo khóa chính:
  • var supplier = db.Suppliers.find(id);

Sau đây là toàn bộ đoạn mã nguồn của phương thức Action Crud()

ungdung_crud_7

Các bạn xem demo tại đây : http://mvc.hoclaptrinhweb.com/Supplier/Crud
Và down code về làm theo hướng dẫn trên :https://www.dropbox.com/s/sddxivoraxpb86d/ProjectMVC_HocLapTrinhWeb.com.rar

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu