RSSAsp.net MVC

MVC 4 - BÀI 2: ÁNH XẠ CSDL

Trong bài này bạn sẽ phải ứng dụng mô hình code-first của EF để xây dụng các lớp thực thể để làm việc với CSDL gồm 3 bảng: Products, Categories và Suppliers được mô tả như sau

[IMG]


MỤC TIÊU

  • Biết cách khai báo chuỗi kết nối trong web.config
  • Biết cách định nghĩa các thực thể và ánh xạ với các bảng trong CSDL
  • Biết cách định nghĩa lớp DbContext để ánh xạ các thực thể với CSDL

MÔ TẢ
Trong bài này bạn sẽ phải ứng dụng mô hình code-first của EF để xây dụng các lớp thực thể để làm việc với CSDL gồm 3 bảng: Products, Categories và Suppliers được mô tả như sau:
 

anhxa_CSDLanhxa_CSDL_2
 
 

THỰC HIỆN

  • Bước 1: Định nghĩa các Entity Class và DbContext
  • Bước 2: Khai báo chuỗi kết nối
  • Bước 3: Làm việc với CSDL có sẵn

Bước 1: Định nghĩa các Entity Class & DbContext


Thêm vào thư mục Models một lớp với tên MVC4SerminarDB. Sau đó viết mã cho lớp này như sau
 

anhxa_CSDL_3
anhxa_CSDL_4

 

Bước 2: Khai báo chuỗi kết nối
 
anhxa_CSDL_5
 Bước 3: Làm việc với CSDL có sẵn

Qua bước 1 và bước 2 là đủ để bạn có thể làm việc với CSDL MVC4Seminar. CSDL sẽ được tự động tạo ra khi bạn có thao tác đến CSDL lần đầu tiên.
Tuy nhiên trong bài này, chúng ta cần dữ liệu để minh họa, nên bạn cần tạo CSDL trước với file MVC4Seminar.sql được đặt trong thư mục Database. Bạn chỉ cần chạy SQL Server -> mở file -> nhấn F5 là CSDL MVC4Seminar được tạo ra gồm 3 bảng như mô tả ở trên.
 

anhxa_CSDL_6
 
DownLoad Code về và làm theo hướng dẫn trên :

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu