RSSAjax

Jquery Ajax phương thức post()

Mình xin tiếp tục với series bài về jquery đơn giản đang còn dang dở. Những bài viết trước mình đ...

phuong thuc post jquery ajax
Mình xin tiếp tục với series bài về jquery đơn giản đang còn dang dở. Những bài viết trước mình đã nói qua một chút về phương thức ajax trong jquery ajax và phương thức get trong jquery ajax. Bài viết này mình sẽ nói thêm về một phương thức khác cũng có các chức năng gần giống với 2 phương thức trên đó là phương thức post trong jquery ajax
Phương thức post() là phương thức dùng để load dữ liệu từ server thông qua Http Post request.
Cú pháp: $(selector).post(url,data,success(response,status,xhr),dataType)
 url: địa chỉ request được gửi đến.(bắt buộc)
data: dữ liệu được gửi kèm với request được gửi đến server.(cái này là tùy chọn)
success: hàm được thực thi khi mà request được gửi đi thành công( tùy chọn)
 
  • response: chứa kết quả trả về từ request được gửi đi.
  • status: chỉ ra trạng thái của request: success, error, notmodified, timeout...
  • xhr: chứa đối tượng XmlHttpRequest.
dataType: Tùy chọn. Nó chỉ ra loại dữ liệu được trả về từ server. Mặc định thì jquery sẽ tự xác định. Các loại dữ liệu có thể là: xml, html, text, script, json, jsonp.
Tiếp theo là một ví dụ đơn giản về cách thức hoạt động của phương thức post().
Giả sử chúng ta có 1 button trong body html.
<button id="btnGo">Go</button>
Và một đoạn jquery script như sau:
 $(document).ready(function () {
            $("#btnGo").click(function () {
                var jqxhr = $.post("content.txt", function () {
                    alert("Send request success");
                })
                    .success(function () { alert("Found page success"); })
                    .error(function () { alert("Not found page or have some errors with network!"); })
                    .complete(function () { alert("Complete request"); });
                    .timeout(function () { alert("Request timeout"); });
                jqxhr.complete(function () { alert("Get response complete"); });
            });
        });
 Đoạn code trên là để tìm hiểu quy trình và vòng đời của phương thức post. Bạn request đến 1 file content thì sẽ được thông báo về việc gửi request thành công, sau đó là các phương thức tương ứng với từng giai đoạn và bạn sẽ được thông báo kết quả là nó có xảy ra điều đó hay không.
Phương thức post thường được sử dụng trong các form thu thập dữ liệu. Nó cũng có chức năng như load data từ server về như get và ajax. Nhưng thường thì get() và post() sẽ ít được dùng hơn là ajax() vì phương thức ajax() có thể dùng để thay thế 2 phương thức trên mà ajax() lại có tính linh hoạt và mềm dẻo hơn.
 

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu